Coaching met compassie

Coaching met compassie is met liefde bezig zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Coaching is een proces tussen twee mensen die zich hebben verbonden aan het bereiken van een doel. Dit doel kan heel persoonlijk van aard zijn of juist meer verbonden met werk. De coaching zet aan tot zelfreflectie en daarmee tot zelfinzicht.

Dit zelfinzicht is een prachtig vertrekpunt voor je verdere ontwikkeling. De coaching biedt daarbij een effectieve manier van ondersteuning, bemoediging en inspiratie. Coaching draagt bij aan het trouw blijven aan je doelen en ze kan net dat kleine beetje extra steun zijn waar je naar op zoek was. Daarbij wil ik het verschil maken tussen herstel en floreren en het verschil maken tussen kennen en ten diepste weten. Zodat jij op zoek kan gaan naar jouw potentieel en het kan ontsluiten.

Meer weten over coaching met compassie?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek


Personal Life Coaching

Mens sana in corpore sano” . De originele tekst luidt: “Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.” De dichter Juvenalis schreef dit in een van de Satiren , Satire X. In onze tijd van zelfredzaamheid en ‘eigen regie’ zou de vertaling kunnen luiden: “Een mens moet werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam.”Alt Text

Personal life coaching is een breed en diepgaand coachingstraject.  Dit is bij uitstek geschikt voor mensen die worstelen met klachten en symptomen die passen bij een burn out. Het doel is de patronen die dat in stand houden te doorbreken. Hoewel wij allemaal het gezegde “voorkomen is beter dan genezen” kennen, is niets menselijks ons vreemd. Ook ik weet hoe het is om te lang en te hard door te werken en daarbij jezelf uit het oog te verliezen. Daar is niks heroïsch aan, evenmin is het zwak. Het is zo.

Meer weten over personal life coaching?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek


Personal Coaching

Heb je het gevoel dat je stil staat? Wil je werken aan je persoonlijke effectiviteit zodat je meer zelf aan het roer staat? Is  je werk-prive balans wat uit het lood geraakt of wil je graag het genoegen (her)vinden in de combinatie kind & carrière? Merk je dat je best alle ballen hoog houdt maar gaandeweg je persoonlijk geluk wat op de achtergrond is geraakt? Overweeg dan eens of Personal Coaching de stap is om je persoonlijke groei een flinke zet te geven en je geluk te hervinden.

Alt Text

Wat is geluk?

  • Geluk is een positieve beoordeling van het eigen leven in zijn totaliteit.
  • Geluk is een toestand waarin positieve gevoelens overheersen.
  • Geluk maakt deel uit van het ontwikkelen van jouw talenten en vaardigheden.
  • Geluk is duurzaam als het niet ten koste gaat van het welbevinden van anderen.
Meer weten over personal coaching?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek


Loopbaan Coaching

Stilstaan bij je volgende stap. Doorgaan in loondienst of toch voor jezelf beginnen? Verder specialiseren of managementtaken oppakken? Maar ook bezinning en reflectie op je huidige situatie omdat je je afvraagt: “Is dit het nu?”. Loopbaancoaching is bedoeld voor thema’s als jezelf zichtbaarder maken, veranderingen voortvarender oppakken en meer groei in je werk. Hierdoor keert flow in je werk terug.

Alt Text

Bevlogenheid

Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie ( Schaufeli en Bakker). Vitaliteit wordt gekenmerkt door een hoog energieniveau waardoor men zich fit voelt, beschikt over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk; het werk roept gevoelens van enthousiasme en trots op. Absorptie, ten slotte, heeft betrekking op het op een plezierige wijze opgaan in het werk, waarbij het moeilijk is om je er los van te maken.

Meer weten over loopbaan coaching?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek


Coachen in Leiderschap

Managers en teamleiders coach ik om verschillende redenen. Coachen in leiderschap gaat over inzicht in en contact maken met wat jou ten diepste drijft en van daaruit je team en organisatie leert te beïnvloeden. Het kan ook gaan over het ontwikkelen van je team zodat zij zelfstandiger gaan werken of hoe je vaardiger om kunt gaan met teamconflicten. Bij coachen in leiderschap ontwikkel je emotionele intelligentie en sociale intelligentie competenties. Leiders die dat bewust inzetten presteren beter, blijkt keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek.

Alt Text

Emotionele Intelligentie Competentie

Een competentie is een set van verschillende gedragingen die aan elkaar gerelateerd zijn en georganiseerd zijn rondom een onderliggende of onbewuste intentie.

Tot deze gedragingen behoren:

  • Emotioneel zelfbewustzijn. Ben je je bewust van je eigen emoties en herken je en erken je ze? Sta je in contact met je gevoelens en komen ze tot uitdrukking in je gedrag?
  • Aanpassingsvermogen. Zie je onzekerheid als beangstigend of ben je in staat om mee te bewegen en te jongleren met verschillende uitdagingen?
  • Emotionele zelfbeheersing. Ben je in staat om op een effectieve manier met je emoties om te gaan? Weet je wanneer te handelen of juist niet? Kun je variëren tussen beiden strategieën?
Meer weten over coachen in leiderschap?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek


Team Coaching

Als team verder groeien. Bouwen aan een stevige basis. Werken aan veiligheid, vertrouwen en samenwerking. Elkaars talenten kennen en beter benutten. Elkaar durven aanspreken met behoud van contact.

Alt Text

Sociale Competenties

Leiders en teams met veel sociale competenties presteren beter, zo blijkt uit onderzoek. Deze competenties zijn te ontwikkelen en komen eenieder uit het team ten goede. Zij bestaan o.a. uit de volgende gedragingen:

  • Empathie. Ben je in staat om je in de ander te verplaatsen? Ben je erop uit om de ander echt te begrijpen? Begrijp je wat de ander inspireert?
  • Luisteren. Luister je met het doel de ander te begrijpen en niet zozeer om de ander te beïnvloeden? Luister je met het doel oprecht contact te leggen?
  • Kun je je omgeving ” lezen”? Begrijp je de groepsnormen? Weet je wanneer je beter kunt zwijgen en wanneer je kunt spreken?
Meer weten over team coaching?
Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek